“Βιώνοντας για τον εαυτό του τα πλεονεκτήματα του Health και Wellness Coaching, ο επαγγελματίας υγείας εξοικειώνεται με τις τεχνικές του Coaching και επιλέγει να τις ενσωματώσει στην αλληλεπίδραση με τους ασθενείς του.”

Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση του επαγγελματία υγείας με τις βασικές αρχές του Health Coaching και την εφαρμογή του στην εργασία του.

Οι τεχνικές του Health Coaching γεφυρώνουν την απόσταση ανάμεσα στον επαγγελματία υγείας και τον ασθενή ή πελάτη του, στο σχέδιο θεραπείας και την εφαρμογή του , καθώς και ανάμεσα στις οδηγίες του επαγγελματία και την ένταξή τους στην καθημερινότητα του ασθενή.

Ο ρόλος του Health Coach είναι να υποστηρίζει και να διευκολύνει τον ασθενή να πετύχει ατομικούς στόχους του σχετικά με την υγεία και την ευζωία του.
Εκπαιδευόμενος σε τεχνικές του Health Coaching μέσα από βιωματικές εφαρμογές, ο επαγγελματίας υγείας αποκτά την ικανότητα να μεταφέρει την εμπειρία του στους ασθενείς του.

Τα οφέλη του επαγγελματία υγείας από την εκπαίδευση στο health coaching είναι τα εξής:
Γεφυρώνει τη σχέση του με τον ασθενή.
Αποκτά καλύτερη επικοινωνία
Κερδίζει εμπιστοσύνη
Πετυχαίνει μεγαλύτερη δεκτικότητα και δέσμευση στο σχέδιο θεραπείας
Συμμετοχή του ασθενή στο πλάνο θεραπείας
Καλύτερη διαχείριση χρόνου στο ραντεβού χάρη στη συνεργασία
Καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα
Περιορίζεται το στρες
Ανταμείβεται η προσπάθεια και η προσφορά του
Πραγματώνεται ο ρόλος του

Παράλληλα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει να βοηθάει τον ασθενή :
Να βρει το προσωπικό του κίνητρο για αλλαγή
Να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης της υγείας του
Να επιλέξει τη κατάλληλη για εκείνον στιγμή
Να εκπαιδευτεί σε καθημερινές διαδικασίες προάσπισης της υγείας του
Να αλλάξει συνήθειες, και να ενσωματώσει τις νέες συνθήκες στη ζωή του
Να διατηρήσει το ηθικό του ψηλά
Να μην εγκαταλείπει μπροστά στις δυσκολίες.

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης στο Health Coaching, συμπεριλαμβάνεται η καλλιέργεια αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας του επαγγελματία υγείας τόσο με τους ασθενείς ή πελάτες του, όσο και με τους συνεργάτες και το προσωπικό του.
Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι λειτουργικές σχέσεις στο επαγγελματικό περιβάλλον. Καλλιεργείτε ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Αποκτάτε αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς, προκειμένου να έχετε ασθενείς δεσμευμένους και ικανοποιημένους με τη θεραπεία τους και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Μαθαίνετε να κερδίζετε την εμπιστοσύνη τους και καλλιεργείτε τρόπους να είστε προσιτοί και κατανοητοί, ώστε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εφαρμογή των θεραπειών τους.

Με την αποτελεσματική επικοινωνία βοηθάτε τον ασθενή σας :
1. Να αποκτήσει δυνατό κίνητρο για αλλαγή
2. Να είναι συνειδητά συμμέτοχος στο σχέδιο θεραπείας του
3. Να μας εμπιστευτεί και να είναι συνεργάσιμος
4. Να συμμορφωθεί με τη θεραπεία του
5. Να εφαρμόσει εύκολα τις αλλαγές στη ζωή του
6. Να διατηρήσει υψηλό ηθικό
7. Nα μην απογοητεύεται σε πιθανά πισωγυρίσματα

Δείτε επίσης