για επαγγελματίες υγείας(ατομικές συνεδρίες)

Mentoring

Λόγω ιδιότητάς μου και μακρόχρονης εμπειρίας μου στο χώρο της υγείας, μέσω της οδοντιατρικής, η προσέγγιση μου αγγίζει πολύ και το Mentoring.

“Ο Mentor προσφέρει έμπνευση και καθοδήγηση, ενεργοποιώντας παράλληλα την αυτογνωστική διαδικασία μέσα σας.”

Στο Mentoring, ο πιο έμπειρος επαγγελματίας υγείας μεταφέρει γνώση και εμπειρία στον πιο νέο.

Μέσα σε κλίμα αποδοχής και υποστήριξης και

Go to Top